Image
Top
Meny

Veiledning i EIBI

web-doring1
For at TIPO skal stå ansvarlig for intervensjonen, er det avgjørende at barnet får tilgang på tilstrekkelig trening, slik at etablering av normale ferdigheter kan skje. Det vil minimum si at det gis 40 timer 1:1 trening pr. uke.

Behandlingen av barnet kan starte i barnehagen, på en av TIPOs klinikker, eller i barnets hjem. Barnehagen må da ha et eget rom tilgjengelig, hvor trening kan finne sted under kontrollerte betingelser. Flere av de ansatte i barnehagen må involveres, slik at treningen kan foregå, selv ved sykdom hos treningsleder.

Staffmodellen er en modell for å kvalitetssikre best mulig intervensjon for barna. Staffmodellen består av følgende:

Staffmøter minimum hver tredje uke, hvor alle involverte i treningen av barnet deltar. Det vil si trenere, foreldre, andre kommunale representanter eller fagpersoner, samt veilederen fra TIPO.

Barnet som mottar intervensjon, vil delta på viktige deler av møtet.

De ukene hvor staffmøte ikke finner sted, vil det bli holdt en “telefonstaff”, – helst ved hjelp av web-kamera, mellom supervisor fra TIPO og trenerpersonalet.

Spesialist fra TIPO leder møtene.

På staffmøtene blir barnets fremgang demonstrert, og dokumentert, gjennom fremleggelse av behandlingsdata.

Nye fremgangsmåter i treningen blir demonstrert av TIPO, og alle trenere får veiledning på treningen.

Nye atferdsmål blir satt for de kommende uker. Både målene, og fremgangsmåtene for å nå målene, blir detaljert nedtegnet. Denne listen fungerer som en avtale mellom foreldrene, barnehagen og TIPO i de neste ukene.

TIPOs kvalitetskontroll sikrer at treningen som utføres av alle involverte trenere blir evaluert, og forbedret.

Trenere og foreldre kan fritt kontakte supervisor fra TIPO pr. telefon utenom møtene.

Foreldrene starter alltid staffmøtene med å informere de øvrige medlemmene om viktige hendelser i familien i løpet av den siste uken. Foreldrene får også muligheten til å si sin mening om treningen siden sist møte, og foreslå tiltak på vegne av barnet.