Image
Top
Meny

Om Tipo

om Tipo. Behandling av barn med autisme

Dr. Leo Kanner og autisme.

Etter at Dr. Leo Kanner i 1943 beskrev autisme som en diagnose på barn, har alle kjente behandlingstyper innen psykiatri og psykologi vært benyttet, i forsøk på å gi barna behandling. Det har for eksempel vært benyttet behandlingsmetoder som medisinering, elektrosjokk, intensiv psykoanalyse, både av barn og foreldre, ulike former for spesialundervisning, – og atferdsterapeutisk behandling.

Generelt sett har behandlingsresultatene vært magre. Flere uavhengige forskerteam har kommet fram til at tilstanden er livslang for ca 95 – 97 % av dem som får diagnosen. Over 60 % er avhengig av bistand 24 timer i døgnet, – gjennom hele livet. Mer enn 50 % av personer med denne diagnosen utvikler alvorlig sinne mot seg selv, eller omgivelsene, og må behandles i spesialmiljøer, – og halvparten av dem lærer aldri å snakke.

Gjennomsnittskostnaden for en person med autisme, fram til vedkommende fyller 55 år, er antatt å overstige 32 millioner kroner. Forekomsten av autisme stiger i befolkningen. Center for Disease Control i USA (http://www.cdc.gov/) har erklært at autisme sprer seg med epidemiske proporsjoner, med en forekomst på minst 1/166, og autisme koster årlig det amerikanske samfunn ca. 43 milliarder US $.