Image
Top
Meny

Behandling av autisme med EIBI / ABA

behandling av autisme
EIBI (Early Intensive Behavioral Intervention) er en psykologisk intervensjon, gjennomført av offentlig godkjente, og lisensierte, kliniske psykologer i vår organisasjon. Det er avgjørende for TIPO å inkorporere alle nye vitenskapelig bekreftede nyvinninger innenfor den vitenskapelige disiplinen ABA, eller anvendt atferdsanalyse.

TIPO-modellen inneholder en del sentrale områder, så som:

Høy intensitet: Barna mottar 40 timer 1:1-trening ukentlig. 5 til 10 timer av disse utføres av foreldrene, og resten av kommunalt finansiert personell. TIPO gir ikke tilbud om lavintensiv behandling, fordi dette ikke vil bedre situasjonen for barnet.

Staff modellen: Den praktiske utfordringen med å gi barnet 40 timer trening for uken, må ikke på noen måte undervurderes. Ukentlige møter med alle involverte i behandlingsprogrammet, sikrer at alle arbeider fram mot et felles mål.

Skreddersydd intervensjon: En klinisk psykologspesialist er ansvarlig psykologisk behandler for barnet, og vedkommende skreddersyr intervensjonen til hvert barn.

Foreldre involveres: Foreldrene er medlemmer av behandlerteamet.

Et helhetlig program: Alle ferdigheter som barnet trenger i hverdagen inkluderes i programmet. Dette inkluderer ikke minst: språklige ferdigheter, akademiske ferdigheter, selvhjelpsferdigheter, lekeferdigheter, sosiale ferdigheter, og emosjonelle responser.

Integrering: Intervensjonen foregår i barnets hjem, eller i vanlige barnehager og skoler, – i familiens lokalmiljø.

Generalisering: Vi bruker systematisk normalfungerende barn i den daglige treningen, – som modeller, hjelpelærere og lekepartnere. Treningen overføres til alle situasjoner barnet ferdes naturlig i. Alle viktige voksne for barnet inkluderes i programmet.

Anvendt vitenskap: TIPO inkorporerer alle nye vitenskapelig validerte nyvinninger innenfor anvendt atferdsanalyse. Våre medarbeidere oppdateres kontinuerlig på ny forskning og nye metoder innen faget.

Kontinuerlig evaluering av barnas fremgang: Barnas fremgang blir nøye dokumentert. Barnas funksjonsnivå ved oppstart; – målt med IQ-mål, Reynells språktest og tilpasningsnivå målt med Vineland Adaptive Behavioral Scales danner grunnlaget for å vurdere barnas senere fremganger. Systematiske data innhentes fra den daglige treningen, og det tas kontinuerlig kvalitetskontroll av intervensjonen.

Profesjonelt samarbeid: TIPO samarbeider nært med det kommunale hjelpeapparatet.