Image
Top
Navigation

TIPO etablerades

web-tobarn
En av austimestudierna etablerades i Oslo år 1989 under namnet ”Tidig intervention projektet Oslo”, därav akronymet TIPO.

Projektet finansierades av norska socialdepartementet, hälsodirektoriatet och Norges röda kors och var befintligt i och knutet till psykologiska Institutet vid Oslo Universitet. I 1997 togs det initiativ til att etablera TIPO som en sjeälvständig klinik, som har varit i drift från 2000.