Image
Top
Navigation

Behandling

behandling - autisme
EIBI (Early Intensive Behavioral Intervention) är en psykologisk intervention, genomförd av offentligt godkända, och licensierade psykologer i vår organisation. Det är avgörande för TIPO att inkorporera all ny vetenskaplig forskning inom ABA och beteendeanalys.

TIPO modellen består av följande centrala områden:

Hög intensitet: Barnen mottar 40 timmar 1:1 träning varje vecka. 5 till 10 timer av dissa utförs av föräldrarna och resterande timmar av anställd personal. TIPO erbjuder inte lågintensiv behandling på grund av att det inte kommer att förbättra situationen för barnet.

Staff modellen: Den praktiska utmaningen med att ge barnet 40 timmar träning i veckan får inte undervärderas. Möten hålls varje 3. vecka med alla involverade i behandlingsprogrammet för att garantera att alla arbetar mot ett gemensamt mål.

Lisensierad psykologspecialist är ansvarig för behandlingen: Den klinisk ansvarige psykologen, en lisensierad psykologspecialist, är ansvarig för den psykologiska behandlingen av barnet och skräddarsyr interventionen för varje enskilt barn.

Föräldrarna involveras: Föräldrarna är medlemmar av behandlings teamet.

Ett helhetligt program: Alla färdigheter som krävs i barnets vardagliga liv inkluderas i programmet, blant andra: språkliga färdigheter, akademiska färdigheter, Självständighets färdigheter, lek, sociala färdigheter och emotionella responser.

Integrering: Interventionen tar plats i förskolor för icke funktionshindrade barn, i barnets hem och i familjens närmiljö.

Generalisering: Vi använder systematiskt normalfungerande barn i den dagliga träningen – som modeller, hjälplärare och lek-kamrater. Träningen överförs till alla situationer som barnet vistas i. Alla vuxna som är viktiga för barnet inkluderas i programmet.

Skräddarsydda interventioner: TIPO inkorporerar all ny validerad vetenskaplig forskning inom tillämpad beteendeanalys.

Kontinuerlig evaluering av barnens framsteg: Barnens framsteg blir noga dokumenterade. Barnens funktionsnivå vid uppstart fastställs med hjälp av IQ-instrument (t.ex. Bayley Scales of Infant Developement-R), Vineland Adaptive Behavior Scales och TIPO:s eget testsystem, Early Learning Measure (EDL). EDL kommer att användas vid intag efter en, två och tre månader av benadlingen och efter 6 och 12 månader av behandlingen. Data från EDL kommer att fungera som svar efter tre månader av behandling för vilka barn som med stor sannolikhet kommer att uppnå en språknivå inom normalvariationen efter tre år av högintensiv behandling. Data inhämtas systematiskt från den dagliga träningen och kvalitet på interventionen evalueras kontinuerligt.

Proffesionellt samarbete: TIPO har ett nära samarbete med kommunala instanser.