Image
Top
Navigation

Extended EIBI

web-doring
Om man börjar en högintensiv tidigintervention när barnet går i förskolan, – innan barnet är 4 år, vill man förvänta at en ordinarie intervention tar 3 år.

En del av barnen vill efteråt kunna gå i normalskolan, med minimal stöd. Andra barn vill fortfarande behöva non form av stöd, men efter 3 års intervention vill inte behovet vara like stort för så hög intensitet. För dessa barn erbjuder TIPO tillbud om uppföljning i ett reducerat omfång. Detta kallas Extended EIBI, och innebär uppföljning varje 6. vecka, mot tidligare varje 3. vecka.

Vi understryker at detta er et erbjudande om behandling som bare ges till barn som tidigare har genomgått en full EIBI.